Aroma World │doTERRA Essential Oils Effects & Use - Aromatherapy Consultation in German: Europe, Europe, Germany, Austria, Switzerland (2023)

Aroma World │doTERRA Essential Oils Effects & Use - Aromatherapy Consultation in German: Europe, Europe, Germany, Austria, Switzerland (1)

หากคุณเคยได้กลิ่นกุหลาบ แสดงว่าคุณเคยสัมผัสถึงคุณสมบัติที่มีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหย

โลกของเราปกคลุมไปด้วยพืชหลากหลายชนิดที่มีรูปร่าง ขนาด สี และกลิ่นที่แตกต่างกัน พืชเหล่านี้หลายชนิดมีสารประกอบที่ปกติมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า: พวกมันซ่อนอยู่ในราก ดอกไม้ เมล็ด เปลือกไม้ หรือส่วนอื่นๆ ของพืช สารประกอบเหล่านี้เรียกว่าน้ำมันหอมระเหย มีความเข้มข้นสูงซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพมาก หรือที่เรียกว่าสารอะโรมาติกระเหยง่าย น้ำมันหอมระเหยทำให้พืชมีกลิ่นหอม ปกป้องพืชจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและแมลง และยังมีบทบาทในการผสมเกสรของพืชอีกด้วย

น้ำมันหอมระเหยไม่ใช่เทรนด์ใหม่

แม้ว่าบางคนจะมองว่าน้ำมันหอมระเหยเป็นเทรนด์ใหม่ แต่การใช้สารสกัดจากพืชและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนั้นมีรากฐานมาจากประเพณีในอดีต อารยธรรมโบราณใช้พืชเพื่อทำสิ่งต่างๆ เช่น อโรมาเธอราพี สุขอนามัยส่วนบุคคล การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมทางศาสนา การรักษาความงาม และการเตรียมอาหาร

การใช้น้ำมันหอมระเหย doTERRA ที่มีกลิ่นหอมส่งผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างไร?

เป็นความเข้าใจผิดทั่วไปที่ว่าการใช้น้ำมันหอมระเหยส่งผลต่อร่างกายหรือจิตใจ ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง หากเราเข้าไปแทรกแซงวัฏจักรภายนอก ในความเป็นจริงแล้ว ผลกระทบจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเสมอ

ระบบลิมบิกหรือที่เรียกว่าศูนย์ควบคุมอารมณ์ของร่างกายมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อใช้กลิ่นและรสชาติ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมของเราได้ง่ายมาก สิ่งที่เราลิ้มรส สิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราได้ยิน และเหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่เราได้กลิ่นมีอิทธิพลอย่างมากต่อระบบนี้ ส่วนหนึ่งของระบบลิมบิกคือไฮโปทาลามัสซึ่งนอกเหนือไปจากตัวควบคุมระบบลิมบิกเชื่อมโยงกับการกระตุ้นเคมีประสาททั่วร่างกาย

ดังนั้นหากเราหายใจเอากลิ่นลาเวนเดอร์เข้าไป ไม่เพียงแต่ทำให้อารมณ์ของเราสงบลงเท่านั้นร่างกายได้รับประโยชน์จากมัน วิธีที่เร็วที่สุดในการได้รับประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยคือการใช้น้ำมันหอมระเหย แต่ผลกระทบนั้นกว้างไกลเสมอไม่ว่าเราจะใช้มันอย่างไร

น้ำมันหอมระเหยทำงานอย่างไรในร่างกาย:

 • สมองบางส่วนถูกกระตุ้นโดยการดมกลิ่นของโมเลกุล
 • ปฏิกิริยาบางอย่างถูกกระตุ้นผ่านตัวรับในผิวหนัง เยื่อเมือก และอวัยวะต่างๆ (เซลล์ร่างกายสามารถพิสูจน์ได้ว่า "กลิ่น")
 • น้ำมันหอมระเหยมีผลยับยั้งจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา) บนผิวหนังและในร่างกายของเราผ่านกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวเคมี
Aroma World │doTERRA Essential Oils Effects & Use - Aromatherapy Consultation in German: Europe, Europe, Germany, Austria, Switzerland (2)

กลิ่น-สูด-หอม

โมเลกุลของกลิ่น (สารเคมี) จะไปถึงรูจมูกและละลายในเยื่อบุจมูก

ใต้เยื่อเมือกในเยื่อบุผิวในการรับกลิ่น เซลล์รับกลิ่นเฉพาะที่เรียกว่าเซลล์ประสาทรับกลิ่นจะรับรู้กลิ่น เซลล์ประสาทเหล่านี้สามารถตรวจจับกลิ่นต่างๆ ได้นับพันกลิ่น

เซลล์ประสาทรับกลิ่นส่งข้อมูลไปยังหลอดรับกลิ่นซึ่งมีตัวรับความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมองและส่งข้อความโดยตรงถึงพวกเขา:

ศูนย์สมองดั้งเดิมที่สุดที่พวกมันส่งผลต่ออารมณ์และความทรงจำ (ระบบลิมบิก) และ

"สูงกว่า" ศูนย์กลางที่พวกเขาเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างมีสติ (นีโอคอร์เท็กซ์)

ศูนย์สมองเหล่านี้รับรู้กลิ่นและใช้ความทรงจำเพื่อเตือนเราถึงผู้คน สถานที่ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นเหล่านั้น

โมเลกุลของกลิ่นต่างๆ จากน้ำมันหอมระเหยสามารถมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเรา ควบคุมการผลิตฮอร์โมน มีฤทธิ์คลายความวิตกกังวลหรือยากล่อมประสาท ส่งเสริมสมาธิ ส่งเสริมการนอนหลับ ทำให้สงบหรือกระตุ้น

มีผลต่อตัวรับที่ผิวหนัง เยื่อเมือก และอวัยวะต่างๆ

เรามีตัวรับบนผิวหนังและเยื่อเมือกซึ่งน้ำมันหอมระเหยทำหน้าที่และสามารถซึมผ่านเข้าไปในชั้นลึกของผิวหนังได้ น้ำมันเพียงเล็กน้อยสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและส่งผลต่ออวัยวะต่างๆ น้ำมันหอมระเหยยังสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางปอดผ่านการหายใจเข้า

น้ำมันหอมระเหยสามารถมียาแก้ปวด ต้านการอักเสบ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด บำรุงผิว กระตุ้น ปรับสี ผ่อนคลาย กันชัก ขับเสมหะ ขับเสมหะ ควบคุมการย่อยอาหารบนผิวหนังและอวัยวะต่างๆ ทำงาน

ส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยสามารถโต้ตอบกับตัวรับในผิวหนังและในร่างกายและทำให้เกิดผลเฉพาะได้ ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันว่าเซลล์ในร่างกายบางส่วนสามารถ "รับกลิ่น" ได้ ซึ่งหมายความว่ามีตัวรับกลิ่น เมื่อน้ำมันหอมระเหยจับกับตัวรับดังกล่าว จะทำให้เกิดกระบวนการทางชีวเคมีที่หลากหลาย


น้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์

น้ำมันหอมระเหยสามารถมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา) และปรสิตบนผิวหนัง ในร่างกายของเรา และในสภาพแวดล้อมของเรา ดังนั้นจึงเป็นสารต่อต้านแบคทีเรีย ต่อต้านไวรัส และต่อต้านเชื้อรา

น้ำมันหอมระเหยถูกนำมาใช้เพื่อความสุขทางอารมณ์และร่างกายที่หลากหลาย คุณสามารถใช้น้ำมันเดี่ยวหรือน้ำมันผสมเชิงซ้อนได้สามวิธี:

Aroma World │doTERRA Essential Oils Effects & Use - Aromatherapy Consultation in German: Europe, Europe, Germany, Austria, Switzerland (3)

เฉพาะที่ (ใช้กับผิวหนัง)

น้ำมันหอมระเหยสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายและปลอดภัยต่อการทาเฉพาะที่ ฉันแนะนำให้ใช้น้ำมันตัวพาก่อนทาลงบนผิว

Aroma World │doTERRA Essential Oils Effects & Use - Aromatherapy Consultation in German: Europe, Europe, Germany, Austria, Switzerland (4)

หอม (สูดดม)

น้ำมันหอมระเหยบางชนิดสามารถให้พลังงานได้มาก ในขณะที่น้ำมันหอมระเหยบางชนิดช่วยให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายเมื่อกระจายตัว ข้อดีด้านดีคือน้ำมันทำให้อากาศบริสุทธิ์จากกลิ่นไม่พึงประสงค์และเชื้อโรคในอากาศ

Aroma World │doTERRA Essential Oils Effects & Use - Aromatherapy Consultation in German: Europe, Europe, Germany, Austria, Switzerland (5)

ภายใน (เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)

น้ำมันหอมระเหยยังสามารถใช้เป็นอาหารเสริมและสามารถสนับสนุนปัญหาสุขภาพต่างๆ

Aroma World │doTERRA Essential Oils Effects & Use - Aromatherapy Consultation in German: Europe, Europe, Germany, Austria, Switzerland (6)

น้ำมันหอมระเหยมีอุบายและคำมั่นสัญญาในการดูแลสุขภาพของคุณเองและครอบครัว ไม่ว่าคุณจะใช้น้ำมันหอมระเหยเฉพาะที่ เพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติที่มีกลิ่นหอมผ่านการทำให้เป็นไอ หรือใช้น้ำมันหอมระเหยภายใน น้ำมันหอมระเหยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนั้นไร้ขีดจำกัด

นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องการให้แน่ใจว่าน้ำมันหอมระเหยที่คุณใช้นั้นสามารถส่งมอบได้ตามที่สัญญาไว้ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกน้ำมันหอมระเหยตามประสิทธิภาพและความบริสุทธิ์ของน้ำมันหอมระเหย

หลายคนเชื่อว่าน้ำมันทั้งหมดเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ไม่จริง คุณภาพเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินว่าน้ำมันหอมระเหยสามารถทำในสิ่งที่เราต้องการได้จริงหรือไม่ น้ำมันต้อง ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ นั่นคือทุกๆ เวลา ผู้คนมีความคาดหวังสูงมากต่อน้ำมันหอมระเหย dōTERRA พวกเขาต้องการเห็นผลลัพธ์ที่พวกเขาคาดหวัง นั่นคือเหตุผลที่เราไม่เคยประนีประนอมกับคุณภาพ

น้ำมันแต่ละชนิดผ่านการทดสอบต่างๆ มากมาย เราทำการทดสอบทางประสาทสัมผัส, GCMS, FTIR, การทดสอบความถ่วงจำเพาะ, การหมุนด้วยแสง, การทดสอบดัชนีการหักเหของแสง, การทดสอบการปนเปื้อนและการทดสอบความเสถียรทุกครั้ง

คุณภาพคือสิ่งสำคัญที่สุดของเรา และนี่คือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราทำเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันทุกตัวตรงตามที่เราโฆษณาไว้

บริสุทธิ์ มีประสิทธิภาพ พร้อมผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้ และผู้ใช้รู้ถึงผลลัพธ์ที่น้ำมันได้รับเราพยายามทุกวิถีทางไม่เพียงแต่เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำมันเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจถึงประสิทธิภาพของมันอย่างเต็มที่ด้วยจากซัพพลายเออร์ของเราไปจนถึงกระบวนการกลั่นและมาตรการที่เราใช้เพื่อปกป้องกระบวนการนี้จนถึงที่สุด

สิ่งนี้ทำให้เราได้น้ำมันหอมระเหยที่มีคุณภาพอย่างที่เราทุกคนคาดหวังจาก dōTERRA เมื่อจัดหาน้ำมันหอมระเหยคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราทำ

เมื่อเรากำลังมองหาพันธมิตร เรากำลังมองหาพันธมิตรที่มีความรู้เรื่องพืช กระบวนการกลั่น ความรู้ด้านเคมี และคนที่เข้าใจความสำคัญของสิ่งนี้ที่จะร่วมงานด้วย

เราต้องการพันธมิตรที่มุ่งมั่นในอุดมการณ์เดียวกับเรา นั่นคือการจัดหาน้ำมันที่ดีที่สุดในโลก

นั่นเป็นเหตุผลที่ dōTERRA ถือกำเนิดขึ้น เรารู้ว่าเราต้องการน้ำมันหอมระเหยที่เราวางใจได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการทุกครั้ง ก่อนหน้านี้ไม่มีน้ำมันดังกล่าวในท้องตลาด เรารู้ว่าเราต้องพัฒนาก่อน ซึ่งหมายความว่าเราทำงาน กับเกษตรกรท้องถิ่นในกว่า 45 ประเทศ และจำนวนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อให้ทุกครอบครัว ทุก ๆ คนสามารถเปิดขวดโดเทอร์ร่าและรู้ว่าพวกเขาจะได้รับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพทุกครั้ง

ศักยภาพ/ประสิทธิภาพเริ่มต้นจากตัวพืชเอง พืชชนิดเดียวกันจะมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันเมื่อปลูกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

แต่นั่นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสูตร ความบริสุทธิ์ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน น้ำมันหอมระเหยจำนวนมากที่มีจำหน่ายในท้องตลาดไม่ได้รับการรับรองว่าบริสุทธิ์ มักจะประกอบด้วยสารตัวเติมหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่ยืดและเปลี่ยนแปลงความบริสุทธิ์ ทำให้คุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพของน้ำมันเปลี่ยนไป

doTERRA มุ่งมั่นที่จะจัดหาน้ำมันหอมระเหยที่บริสุทธิ์และมีศักยภาพมากที่สุด พวกเขาใช้เครือข่ายเกษตรกรทั่วโลกที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกพืชสำหรับน้ำมันหอมระเหย พวกเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้นไม้ได้รับการดูแลอย่างดีและเก็บเกี่ยวในสนามกีฬาที่เหมาะสม

Aroma World │doTERRA Essential Oils Effects & Use - Aromatherapy Consultation in German: Europe, Europe, Germany, Austria, Switzerland (7)
 • น้ำมันหอมระเหยที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพสูงสุดในตลาดทั่วโลกในปัจจุบัน!
 • บริษัทที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับแพทย์และคลินิก!
 • น้ำมันหอมระเหยของ doTERRA ทั้งหมดผลิตขึ้นเองและไม่ได้ซื้อจากผู้ค้าส่ง
 • บริษัทที่มีหัวใจคือ! และพลังงานหัวใจนี้สามารถสัมผัสได้ในทุกผลิตภัณฑ์!
 • เสนอโอกาสสร้างรายได้ระยะยาวและยั่งยืน!
 • The Healing Hands Foundation สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมมากมายทั่วโลก!
 • ปลอดหนี้ 100% และเป็นเอกชน 100%!
 • อัตราการรักษาลูกค้า (นั่นคือผู้ที่ยังคงภักดีต่อ doTERRA และยังคงซื้อผลิตภัณฑ์ต่อไป) ทั่วโลกอยู่ที่ 68% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10% ในอุตสาหกรรมขายตรง

อะไรทำให้น้ำมันหอมระเหยเป็นน้ำมันบำบัดโรค?

คุณค่าทางการบำบัดของน้ำมันหอมระเหยไม่ได้มาจากองค์ประกอบทางเคมีแต่ละชนิดเท่านั้น องค์ประกอบนี้พัฒนาอย่างไรและความก้าวหน้าในโรงงานต้องพิจารณาด้วย นอกจากนี้ กระบวนการผลิตสามารถเพิ่มหรือลดผลกระทบของส่วนประกอบทางเคมีที่ละเอียดอ่อนซึ่งมีความสำคัญต่อประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุด ที่ dōTERRA ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือกระบวนการเดียวที่กำหนดมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุด แต่เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันแบบหลายแง่มุมที่ผู้เชี่ยวชาญทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กระบวนการที่ไม่เหมือนใครนี้ทำให้โดเทอร์ร่าสามารถสร้างคุณภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นในน้ำมันหอมระเหยของเรา

CPTG - Certified Pure Tested Grade - ขั้นตอนการทดสอบ

doTERRA ยังมีความก้าวหน้าที่ทันสมัยและวิธีการทดสอบที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อรับประกันความบริสุทธิ์และประสิทธิภาพของน้ำมันแต่ละชนิด น้ำมันหอมระเหยของ doTERRA ทุกตัวผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วนตามมาตรฐานสูงสุด

เมื่อน้ำมันหอมระเหยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าคู่ควรกับการขายในชื่อน้ำมัน doTERRA คุณจึงมั่นใจได้ว่าน้ำมันหอมระเหยประกอบด้วยส่วนผสมที่มีประโยชน์ในระดับสูงสุด และปราศจากสิ่งเจือปนและสารเจือปน

เพราะเราที่ doTERRA รู้ว่าการดูแลและความใส่ใจแบบเดียวกัน - รวมถึงการอุทิศตนแบบเดียวกัน - เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเรา เป็นคุณสมบัติเดียวกับที่เราใช้ในการดูแลคนที่เรารักมากที่สุด

กระบวนการทดสอบ - CPTG รับประกันเกรดที่ผ่านการทดสอบแล้ว - กำหนดมาตรฐานสำหรับคุณภาพ ความบริสุทธิ์ ศักยภาพ และความสม่ำเสมอ

การจัดหาผลกระทบร่วม

Aroma World │doTERRA Essential Oils Effects & Use - Aromatherapy Consultation in German: Europe, Europe, Germany, Austria, Switzerland (8)

doTERRA บรรลุเป้าหมาย 3 ประการด้วยการจัดหาร่วมกัน

1. คน

DoTerra ทำงานโดยตรงกับเกษตรกรเพื่อสร้างพันธมิตรที่ยั่งยืนซึ่งรับประกันการจ่ายเงินที่ยุติธรรมและตรงเวลา การเป็นหุ้นส่วนช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้คนด้วยการมอบโอกาสในการทำงาน การศึกษา และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนโดย Healing Hands

2. พืช

เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกแบบยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว โรงกลั่นได้รับการสนับสนุนให้ใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานทุกครั้งที่ทำได้

3. สินค้า

ด้วยความสัมพันธ์ระยะยาวกับเกษตรกรและผู้กลั่น DoTerra รับประกันความร่วมมือกับพันธมิตรที่ภักดีในทุกระดับของกระบวนการผลิต

วัตถุดิบมาจากไหน?

Aroma World │doTERRA Essential Oils Effects & Use - Aromatherapy Consultation in German: Europe, Europe, Germany, Austria, Switzerland (9)

ประสิทธิผลเริ่มต้นที่ตัวพืชเองโดยพืชชนิดเดียวกันจะมีองค์ประกอบทางเคมีต่างกันเมื่อปลูกในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน

แต่นั่นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสูตร ความบริสุทธิ์ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน น้ำมันหอมระเหยจำนวนมากที่มีจำหน่ายในท้องตลาดไม่ได้รับการรับรองว่าบริสุทธิ์ มักจะประกอบด้วยสารตัวเติมหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่ยืดและเปลี่ยนแปลงความบริสุทธิ์ ทำให้คุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพของน้ำมันเปลี่ยนไป

doTERRA มุ่งมั่นที่จะจัดหาน้ำมันหอมระเหยที่บริสุทธิ์และมีศักยภาพมากที่สุด พวกเขาใช้เครือข่ายเกษตรกรทั่วโลกที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกพืชสำหรับน้ำมันหอมระเหย พวกเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้นไม้ได้รับการดูแลอย่างดีและเก็บเกี่ยวในสนามกีฬาที่เหมาะสม


Aroma World │doTERRA Essential Oils Effects & Use - Aromatherapy Consultation in German: Europe, Europe, Germany, Austria, Switzerland (10)

คลิกที่ภาพเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดหาผลกระทบร่วมกัน:

 • สาธารณรัฐมอลโดวา
 • เทอร่า โรซ่า
 • เอสเซแตร์
 • แอลเบเนีย
 • อัพเดท Healing Hands
 • โปรแกรมความหวัง
 • โซมาลิแลนด์
 • เยอรมนีช่วยน้ำท่วม
 • บัลแกเรีย
 • เลสบอส
 • โรมาเนีย

Esseterre เป็นหนึ่งในโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในบัลแกเรีย และดำเนินการฟาร์มและโรงกลั่นใน Dobrich ซึ่งอยู่ห่างจาก Varna ไปทางเหนือ 50 กม. ในใจกลางของพื้นที่ปลูกลาเวนเดอร์ ปัจจุบัน Esseterre ดำเนินการน้ำมันนิ่งที่แตกต่างกัน 37 ชนิดสำหรับน้ำมันชนิดต่างๆ

ปัจจุบัน Esseterre ทำงานร่วมกับผู้ผลิตลาเวนเดอร์และเลมอนบาล์มกว่า 100 ราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม Cō-Impact SourcingTM ของ dōTERRA

Esseterre ยังเป็นโรงกลั่นหลักของ dōTERRA อีกด้วย

สำหรับเรซินกำยานและมดยอบนำเข้าจากโซมาลิแลนด์และเอธิโอเปีย Esseterre กลายเป็นผู้นำระดับโลกด้านการกลั่นเรซินทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณน้ำมัน


Esseterre เป็นบริษัทที่กำลังเติบโตและปัจจุบันจ้างพนักงานประจำมากกว่า 90 คน ซึ่งรวมถึงวิศวกร นักบัญชี ผู้จัดการด้านโลจิสติกส์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ตามฤดูกาล มีการจ้างงานมากกว่า 180 คน บริษัทให้การสนับสนุนทางอ้อมแก่เกษตรกรที่มีสัญญาหลายร้อยราย พนักงานเต็มเวลาและตามฤดูกาลของพวกเขา และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เช่น สถาปนิก วิศวกร และนักวิจัย

Esseterre มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทเนื่องจากแรงงานที่ยอดเยี่ยมและสภาพการเจริญเติบโตในบัลแกเรีย Esseterre เป็นผู้จัดหาน้ำมันหอมระเหยรายใหญ่ให้กับ dōTERRA โดยเฉพาะอย่างยิ่งลาเวนเดอร์ เลมอนบาล์ม ยาร์โรว์ และรสเผ็ดร้อนในฤดูร้อน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับเกษตรกรและโรงกลั่นอื่นๆ ในภูมิภาคเพื่อให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้หากจำเป็น

ห้องปฏิบัติการ GC/MS และ FID ที่ทันสมัยที่สุดในบัลแกเรียรับประกันการผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบศักยภาพการใช้น้ำมันใหม่สำหรับ dōTERRA และเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโบนัสคุณภาพ


Aroma World │doTERRA Essential Oils Effects & Use - Aromatherapy Consultation in German: Europe, Europe, Germany, Austria, Switzerland (11)

ความช่วยเหลือสำหรับเยาวชนของบัลแกเรีย

เอสเซแตร์ยังพยายามอย่างหนักเพื่อให้เยาวชนบัลแกเรียมีส่วนร่วม ด้วยเงินบริจาคจาก dōTERRA Healing Hands Esseterre จึงสนับสนุน Social Teahouse ซึ่งเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรของบัลแกเรีย ในบัลแกเรียมีเด็กกำพร้าจำนวนมากที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ หลายคนตื่นตัวตั้งแต่ยังเด็ก

ถูกปล่อยให้อยู่กับอุปกรณ์ของตนเองและไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตในความยากจนและการถูกกีดกัน

The Social Teahouse เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ไม่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเข้ารับการอบรมในโครงการพี่เลี้ยงระยะเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพและทักษะส่วนบุคคล dōTERRA Healing Hands เสร็จสิ้นการซื้อและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับ Social ใหม่

โรงน้ำชาทางการเงินใน Varna dōTERRA Healing Hands ยังให้เงินสนับสนุนโครงการที่สนับสนุนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในพื้นที่ Dobrich เพื่อให้สามารถปรับปรุงสุขอนามัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ ได้

โรงนมใน Dobrich ให้บริการอาหารราคาไม่แพงสำหรับเด็กอายุระหว่าง 10 เดือนถึง 3 ปี dōTERRA Healing Hands ได้ติดตั้งโรงนมด้วยอุปกรณ์ใหม่และทันสมัย ​​สนับสนุนทางการเงินในการปรับปรุงห้องสุขาของพนักงาน และจัดหายานพาหนะใหม่ที่สามารถส่งอาหารได้

Esseterre และ dōTERRA Healing Hands ยังทำงานร่วมกับองค์กรและโครงการท้องถิ่นอื่นๆ ใน Dobrich และ Bulgaria เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงผู้คนในท้องถิ่นได้มากขึ้น


เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี่

สร้างใหม่-bulgaria.pdf

เอกสาร Adobe Acrobat 3.0 ลบ

ดาวน์โหลด

คุณมีคำถามเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยและต้องการทราบวิธีรับส่วนลด 25% ด้วยตัวเองหรือไม่?

โดเทอร์รา เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ โดเทอร์รายุโรป

ส่งข้อความถึงฉันแล้วฉันจะติดต่อคุณในไม่ช้า

FAQs

Is aroma therapy legit? ›

While essential oils aren't regulated by the FDA and the quality may vary widely (some may be more diluted than others), they are generally considered safe for use in aromatherapy under certain conditions.

Why aromatherapy is bad? ›

Essential oils are highly concentrated extracts from plants. They can be toxic if swallowed and cause irritation or burns if applied directly to the skin. To keep everyone safe: Never swallow aromatherapy oils, even in diluted form.

Which country is best for essential oil? ›

Indonesia and China are the most important exporters for essential oils with HS code 330129. There are opportunities for essential oil producers from developing countries.

What is the best aroma oil smell? ›

15 best essential oils
 • Peppermint essential oil.
 • Lavender essential oil.
 • Tea tree oil.
 • Bergamot essential oil.
 • Chamomile essential oil.
 • Jasmine essential oil.
 • Ylang ylang essential oil.
 • Eucalyptus essential oil.
Sep 29, 2022

What is the doTERRA controversy? ›

The three complaints, filed by the Department of Justice on behalf of the FTC, allege that the defendants made numerous claims about the ability of various doTERRA products to prevent, treat, or cure COVID-19, in violation of the FTC Act and the COVID-19 Consumer Protection Act.

How long does it take for smell therapy to work? ›

Olfactory training has been shown to be effective in clinical studies, although the results may vary among patients. The improvement in smell is often slow and occurs over many months, or even up to 2 years.

What is the most powerful essential oil? ›

FRANKINCENSE. One of the most underrated essential oils, frankincense could be the most powerful. Frankincense is also known as boswellia. It has been regarded as a holy oil in the Middle East for centuries.

Are essential oils bad for your lungs? ›

Breathing in essential oils can cause a severe lung infection known as pneumonitis in some people. In general, however, essential oils are safe when used externally (not ingested) in low concentrations. ' Ideally, you should use your diffuser in a well-ventilated area for no more than 15 minutes an hour.

Who should avoid aromatherapy? ›

Dr. Block advises against diffusing lavender and tea tree oils because of the potential complications, particularly in children and teens. Pregnant women and people who have hormone-related medical conditions such as diabetes should talk to their doctors before using essential oils topically or with a diffuser.

What are the top 3 best essential oils? ›

5 Must-Have Essential Oils For Aromatherapy
 1. Lavender Essential Oil. Easily the most popular and widely used essential oil, lavender is the perfect relaxing scent to have in your aromatherapy stash. ...
 2. Frankincense Essential Oil. ...
 3. Peppermint Essential Oil. ...
 4. Rosemary Essential Oil.
Dec 4, 2017

What is the king of essential oil? ›

Frankincense is often called the King of Oils. This is likely because of its versatility and wide range of therapeutic benefits. Frankincense oil comes from only a few varieties of Boswellia trees that are native to parts of the world, such as India, Yemen, Africa, and Oman.

What is a rich smelling essential oil? ›

Essential oils with a rich scent are typically deep and full. Their scents linger and penetrate. Examples of rich essential oils would be Vetiver, Patchouli and Jasmine.

What is the strongest aroma? ›

“Parfum”, “Parfum Extrait”, “Extrait de Parfum”, “Perfume Extract”, “ pure perfume” or “Elixir” is the strongest concentration of fragrance and can have between 15% and 40% of aromatic compounds. International Fragrance Association (IFRA) says that 20% is to most common concentration for this type of perfume.

Why is doTERRA not FDA approved? ›

The FDA does not regulate essential oils, just like it doesn't regulate herbs or supplements. That means that there is no FDA approval for any essential oil.

Why is doTERRA so expensive? ›

Essential oils sell at various price points. Many factors contribute to why some are more expensive than others. These factors include the ease of harvesting the plant, botanical amount needed to produce the oil, plant time sensitivity, purity of the oil, rarity of the plant, shipping costs, and more.

Is doTERRA 100% pure? ›

When you use a bottle of doTERRA essential oil, you're using an oil that is pure. There are no contaminants, fillers, or adulterations. The essential oil industry did not have standards to ensure purity, so doTERRA created one.

What is the best smell therapy? ›

The most recommended fragrances are rose (floral), lemon (fruity), cloves (spicy), and eucalyptus (resinous). Take sniffs of each scent for 10 to 20 seconds at least once or twice a day. While sniffing, it is important to be focused on the task. Try to concentrate on your memory of that smell.

How do you detox to smell better? ›

7 WAYS TO GET RID OF BODY ODOR
 1. WEAR BREATHABLE FABRICS OR AN ANTI-ODOR UNDERSHIRT. ...
 2. WASH WITH ALL-NATURAL ANTIBACTERIAL BATH SOAP. ...
 3. ALWAYS DRY OFF THOROUGHLY. ...
 4. USE PROBIOTIC DEODORANT. ...
 5. UPDATE YOUR LAUNDRY ROUTINE. ...
 6. APPLY APPLE CIDER VINEGAR, LEMON JUICE OR WITCH HAZEL. ...
 7. WATCH WHAT YOU EAT.

What essential oils help get smell back? ›

These 4 work well for most people: rose, eucalyptus, lemon, and clove.

What is the most healing oil? ›

Essential oils useful to assist with personal coping, mental healing, and recovery include Rose Geranium, Patchouli, Basil Sweet, Peppermint, and Lemon, in additional to oils such as Lavender, Ylang-Ylang, and Bergamot which can support general mental health.

What is the most calming essential oil? ›

Lavender is probably the best-known calming essential oil. Its soothing aroma can help relax the nervous system, and is great for relieving restlessness, irritability and insomnia. Try sprinkling a few drops of lavender essential oil on your pillow before bed to help you drift off into a natural, peaceful sleep.

Is there an essential oil that gives you energy? ›

If you find yourself reaching for a cup of coffee, sugary soda, or energy drink to beat your fatigue, you might try boosting your energy with an essential oil instead. Choose from rosemary, peppermint, or lemon oil. Discuss this with a doctor, along with other ways to address your low-energy moments.

What essential oils should you avoid? ›

Toxicologist Ron Kirschner, MD, also warns of their danger. "Ingesting essential oils like camphor, eucalyptus oil, tea tree oil or pine oil has been associated with changes in mental states and seizures. Ingesting lavender oil can cause severe allergic reactions and pennyroyal oil can give you toxic liver damage."

What essential oil helps heal lungs? ›

Essential Oils for Respiratory Health
 • Eucalyptus essential oil. Many people use this oil without realizing it. ...
 • Rosemary essential oil. Rosemary is a common garden herb. ...
 • Peppermint essential oil. ...
 • Frankincense essential oil. ...
 • Oregano essential oil. ...
 • Thyme essential oil. ...
 • Geranium essential oil. ...
 • Cinnamon essential oil.
Aug 5, 2019

What doTERRA oil is good for lungs? ›

* If you're looking for a good way to support your respiratory system, try taking oils like Peppermint, doTERRA On Guard® Lemon, or Cardamom. * You can also apply doTERRA Breathe® or Eucalyptus (diluted with Fractionated Coconut Oil) topically for a cooling, soothing sensation.

Are Doterra oils safe? ›

When you use appropriate amounts of pure essential oils, they are absolutely safe enough to use at home for yourself and with your family. High-quality essential oils go through extensive purity testing to ensure safety.

How long do essential oils stay in your bloodstream? ›

After twenty minutes, the essential oil concentration was at its peak most of the lavender was excreted within ninety minutes. This research suggests that essential oils do not stay in the bloodstream for long and are quickly metabolized by the body.

What essential oils raise blood pressure? ›

Hyssop essential oil should be avoided, as it has isopinocamphones, which are known to raise blood pressure. It would also make sense for people with high blood pressure to avoid stimulating essential oils, such as rosemary and citrus (lemon and grapefruit) oils.

What is the best essential oil for inflammation? ›

When you start using essential oils for inflammation and pain, these are the top options to start with:
 • Frankincense. Frankincense Essential Oil is good on its own and as part of an essential oil recipe for pain and inflammation. ...
 • Ginger. ...
 • Peppermint. ...
 • Rosemary. ...
 • Thyme. ...
 • Turmeric.
Jan 11, 2023

What essential oils are good for inflammation and pain? ›

Use these oils for pain and swelling
 • Lavender oil. Lavender is prized for its ability to calm and relax. ...
 • Eucalyptus oil. Eucalyptus has a cooling effect on muscles and reduces pain and inflammation.
 • Roman and German chamomile oils. Chamomile oils can help with pain and inflammation. ...
 • Rosemary oil. ...
 • Yarrow oil.

Who has the cleanest oil in the world? ›

Texas Eagle Ford Volatile Oil Zone is one of the cleanest in the world, producing just 458 kg of CO2 equivalent per barrel.

Who holds 80% of the world's oil? ›

Industry leader BP plc estimates that there are 1.73 trillion barrels of oil reserves globally. Approximately 80% of the world's oil reserves are in the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Who is number 1 for oil? ›

The world's oil production is dominated by a few key players, with the top three countries being the United States, Saudi Arabia, and Russia. These countries collectively account for over a third of global oil production, with the US alone producing nearly 18 million barrels of crude oil per day.

Which oil is the queen of all oils? ›

Lavender is the most widely used of all essential oils and a favorite of many. Often referred to as the “universal oil” or the “queen of essential oils” because of it's usefulness in a variety of different scenarios, it's aroma can range from deeply floral to herbaceous and woody.

What essential oils are biblical? ›

The 12 oils of ancient Scripture are: Cinnamon, Myrrh, Frankincense, Spikenard, Lavender, Sandalwood, Cassia, Cedarwood, Cassia Cinnamon, Bay, Galbanum, and Cassia Cinnamon.

What is the most expensive pure essential oil? ›

Champaca Absolute Essential Oil

Its powerful citrus and floral scent is much appreciated in India and parts of Asia where it's also used as a perfume and as a powerful aphrodisiac. A very expensive one, since the price per ounce is a staggering $2,256, making it the most expensive essential oil in the world.

What herb makes you smell good? ›

Rosemary. The volatile oils in rosemary can help combat any type of odor that comes from your body by inhibiting the growth of odor-causing bacteria. Also, the compounds menthol and chlorophyll in rosemary help neutralize strong body odor and lend a nice fragrance to your body.

What oils help with COVID smell? ›

Altered smell and loss of smell is common after COVID-19. Smell retraining may assist with recovery. For smell retraining there are 4 essential oils that are used to assist in possibly restoring sense of smell. The essential oils are: rose, citronel (citrus or lemon), eucalyptus (menthol), and cinnamon.

How can I smell really nice? ›

Read on for our top beauty tips—eight to be exact—on how to smell good all day.
 1. #1. WASH REGULARLY. First and foremost, proper hygiene is a must to ensure you smell good! ...
 2. #2. USE SCENTED LOTION. ...
 3. #2. BOOST YOUR PERFUME. ...
 4. #3. APPLY PERFUME IN MORE THAN ONE PLACE. ...
 5. #4. DON'T SKIP DEODORANT.
Jul 8, 2020

What is the hardest smell to get rid of? ›

The odor from a skunk is in a class by itself; it's so strong, it's almost toxic. The reason skunk odor is so hard to remove is that the spray is sulfur-based and sticks to anything it comes in contact with. The horrible skunk odor can remain on surfaces for weeks if not properly treated.

What is the name of the best smell in the world? ›

According to their study, the best smell is vanilla and the worst smell is sweaty feet. The results show that people share favourite smells regardless of where they come from in the world.

What is the most addictive scent? ›

Gasoline, coffee, glue or wet earth, these addictive smells obsess us. They have the power to send us back to distant memories.

Do essential oils really work for hair growth? ›

Some research found that peppermint oil promoted hair growth more effectively than topical applications of saline, jojoba oil, and minoxidil, which is a medication commonly used to treat hair loss. The researchers also found that peppermint essential oil increased scalp thickness and the number of hair follicles.

Is diffusing essential oils safe for your lungs? ›

Inhaling essential oils that are diffused is safe for most people. However, some people may react to the fumes and get an asthma attack. Breathing in essential oils can cause a severe lung infection known as pneumonitis in some people.

Is it safe to inhale essential oils from a diffuser? ›

The answer is yes it is safe, but even more than that, breathing in essential oils can be good for you. Inhaling essential oils isn't just pleasant because of their gorgeous scents and aromas they release, but it can actually positively affect your mental and physical wellbeing too.

Is inhaling aromatherapy safe? ›

Inhalation is arguably the safest means of administering essential oils, and it's the fastest way to get essential oils into your bloodstream. However, it's still critical to use oils with caution… even when diffusing. When diffusing essential oils, always: Diffuse in a well-ventilated area.

Which oil can grow hair faster? ›

Castor oil is the best oil for hair growth. It keeps your hair moisturized and helps in better blood circulation to the scalp. Castor oil can be mixed with some another lighter oil to improve its thick density.

What oils make your hair grow like crazy? ›

Essential oils for your hair
 • Lavender essential oil. Lavender oil can speed up hair growth. ...
 • Peppermint essential oil. ...
 • Rosemary essential oil. ...
 • Cedarwood essential oil. ...
 • Lemongrass essential oil. ...
 • Thyme essential oil. ...
 • Clary sage essential oil. ...
 • Tea tree essential oil.
Apr 23, 2019

Which oil increase hair growth? ›

Jojoba oil is a great natural remedy for improving the health and thickness of your hair. It is full of nutrients like vitamins, minerals, proteins, and fatty acids that help to nourish the scalp and encourage the healthy growth of thicker strands.

What essential oil is best for lungs? ›

Essential Oils for Respiratory Health
 • Eucalyptus essential oil. Many people use this oil without realizing it. ...
 • Rosemary essential oil. Rosemary is a common garden herb. ...
 • Peppermint essential oil. ...
 • Frankincense essential oil. ...
 • Oregano essential oil. ...
 • Thyme essential oil. ...
 • Geranium essential oil. ...
 • Cinnamon essential oil.
Aug 5, 2019

What are the negative effects of essential oil diffuser? ›

Symptoms of toxicity include:
 • drowsiness, slow/shallow breathing, coma (after large ingestion)
 • seizures.
 • persistent cough, gagging/choking, shortness of breath, wheezing.
 • nausea, vomiting or diarrhoea.
 • skin irritation (skin exposure)
 • eye redness, irritation or pain (eye exposures).

What essential oils are OK to breathe in? ›

Popular oils for inhalation
 • Chamomile (sleepiness)
 • Eucalyptus (congestion)
 • Frankincense (anxiety, feeling low, depression)
 • Myrrh (coughs and sore throat)
 • Peppermint (pick me up, energise)
 • Rosemary (concentration)
 • Clary Sage (tension)

Are doTERRA oils safe? ›

When you use appropriate amounts of pure essential oils, they are absolutely safe enough to use at home for yourself and with your family. High-quality essential oils go through extensive purity testing to ensure safety.

What essential oils should not be used in a diffuser? ›

Block advises against diffusing lavender and tea tree oils because of the potential complications, particularly in children and teens. Pregnant women and people who have hormone-related medical conditions such as diabetes should talk to their doctors before using essential oils topically or with a diffuser.

What essential oils should you not put in the bath? ›

They might smell amazing but there are a number of essential oils that have no place in your tub. Lemongrass, peppermint, cinnamon and thyme are just some of the more skin-irritating essential oils to steer clear of.

Is peppermint oil OK to breathe? ›

Menthol, which is in peppermint oil, should not be inhaled by or applied to the face of an infant or small child because it may negatively affect their breathing.

What happens when you sniff essential oils? ›

They can improve concentration and mental clarity, and help to alleviate mental and physical fatigue and anxiety. Many essential oils have antibacterial and antiviral effects, which help protect and strengthen your immune system when inhaled, as well as purifying your personal environment.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 09/16/2023

Views: 5803

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.